Pracodawca przyszłości

Chcemy konsekwentnie budować wizerunek lidera branży specyfików parafinowych oraz nowoczesnego pracodawcy z wyboru.
Dlatego w naszej działalności kładziemy nacisk na satysfakcję wszystkich naszych Pracowników.

Jak do tego dążymy?
W ramach budowania wizerunku Pracodawcy Przyszłości stawiamy na następujące wartości:

Rozwój i samorealizacja

Prowadzimy działania mające na celu konsekwentne poszerzanie kompetencji naszego zespołu poprzez pakiet szkoleń oraz ofertę studiów podyplomowych. Stosujemy także politykę awansów wewnętrznych, w ramach której promujemy osoby najbardziej kompetentne i doświadczone spośród naszej załogi, dając im pierwszeństwo w rekrutacjach uzupełniających i na nowe stanowiska. Motywujemy oraz szukamy dalszych możliwości rozwoju, tak aby każdy z naszych Pracowników mógł czuć się spełniony.

Innowacyjne zaplecze technologiczne

Jesteśmy firmą stawiającą na innowacje i technologię. Zgodnie z naszym hasłem nieustannie staramy się odkrywać nowe, nieznane talenty parafiny. Dlatego nasz zespół nieustannie ma do czynienia z nowoczesnymi, często pionierskimi w branży rozwiązaniami i technologiami. To czyni nas jednymi z najlepiej wykwalifikowanych ekspertów w branży.

Stabilność zatrudnienia

Większość z naszych Pracowników jest z nami od samego początku istnienia firmy. Nasza wspólna historia często sięga jeszcze czasów wspólnej pracy w strukturach spółki GRUPA LOTOS S.A. Długie staże naszych Pracowników to potwierdzenie polityki stabilnego zatrudnienia, którą prowadzi Polwax S.A. i wyraźna oznaka satysfakcji naszych Pracowników.

Wsparcie zespołu specjalistów

W naszej firmie stawiamy na pracę zespołową i team spirit. Nasi Pracownicy mogą liczyć na wsparcie i doświadczenie swoich współpracowników i przełożonych oraz przyjazne środowisko pracy. Dzielimy się wiedzą i umiejętnościami, a także zacieśniamy relacje w ramach wydarzeń integracyjnych i wspólnych imprez.

Opis benefitów

Spółka Polwax posiada szeroki pakiet benefitów, które oferuje swoim Pracownikom poza standardowym wynagrodzeniem za pracę. Wśród nich można wyróżnić:

Ponadto Spółka Polwax oferuje również indywidualną pomoc w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych, w czasie klęsk żywiołowych, czy zdarzeń losowych, które wymagają natychmiastowej reakcji. Na pomoc mogą również liczyć emeryci i renciści oraz rodziny zmarłych pracowników. Emerytom i rencistom Spółka pomaga w zakupie leków, współfinansuje koszty rehabilitacji czy leczenia. Dzieciom pracowników w wieku od 6 do 18 lat Spółka dofinansowuje koszty wypoczynku. Ponadto Polwax współfinansuje wypoczynek Pracowników, a także ich rehabilitację i pobyty w sanatoriach.

Rozwijamy talenty

Program praktyk studenckich

Aktywnie działamy w zakresie edukacji i szkolenia młodzieży ze szkół średnich technicznych oraz studentów kierunków związanych z działalnością naszej firmy. Wśród uczestników programów praktyk szukamy potencjalnych kandydatów na stanowiska, które wymagają uzupełnienia. Wielu naszych praktykantów po zakończeniu okresu praktyk zostaje z nami na dłużej.

Aktualnie prowadzimy program praktyk studenckich w ramach umów z Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

Współpracujemy szerzej z uczelniami technicznymi, w ramach możliwości pozyskania Kandydatów już pod kątem konkretnych specjalności.

Pozostajemy w kontakcie również z absolwentami szkół średnich technicznych celem nawiązania współpracy i praktyk.

Bierzemy także udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez lokalne władze i szkoły, np. Zespół Szkół „Chemik” w Jaśle, dot. dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, gdzie poruszamy kwestie kształtowania profilu absolwenta szkoły do oczekiwań przedsiębiorców, tym samym zwiększając szanse uczniów na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.