Employer of the future

(Polski) Chcemy konsekwentnie budować wizerunek lidera branży specyfików parafinowych oraz nowoczesnego pracodawcy z wyboru.
Dlatego w naszej działalności kładziemy nacisk na satysfakcję wszystkich naszych Pracowników.

Jak do tego dążymy?
W ramach budowania wizerunku Pracodawcy Przyszłości stawiamy na następujące wartości:

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

do uzupełnienia

(Polski) Spółka Polwax posiada szeroki pakiet benefitów, które oferuje swoim Pracownikom poza standardowym wynagrodzeniem za pracę. Wśród nich można wyróżnić:

(Polski) Ponadto Spółka Polwax oferuje również indywidualną pomoc w wyjątkowych sytuacjach rodzinnych, w czasie klęsk żywiołowych, czy zdarzeń losowych, które wymagają natychmiastowej reakcji. Na pomoc mogą również liczyć emeryci i renciści oraz rodziny zmarłych pracowników. Emerytom i rencistom Spółka pomaga w zakupie leków, współfinansuje koszty rehabilitacji czy leczenia. Dzieciom pracowników w wieku od 6 do 18 lat Spółka dofinansowuje koszty wypoczynku. Ponadto Polwax współfinansuje wypoczynek Pracowników, a także ich rehabilitację i pobyty w sanatoriach.

do uzupełnienia

(Polski) Program praktyk studenckich

Aktywnie działamy w zakresie edukacji i szkolenia młodzieży ze szkół średnich technicznych oraz studentów kierunków związanych z działalnością naszej firmy. Wśród uczestników programów praktyk szukamy potencjalnych kandydatów na stanowiska, które wymagają uzupełnienia. Wielu naszych praktykantów po zakończeniu okresu praktyk zostaje z nami na dłużej.

Aktualnie prowadzimy program praktyk studenckich w ramach umów z Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

Współpracujemy szerzej z uczelniami technicznymi, w ramach możliwości pozyskania Kandydatów już pod kątem konkretnych specjalności.

Pozostajemy w kontakcie również z absolwentami szkół średnich technicznych celem nawiązania współpracy i praktyk.

Bierzemy także udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez lokalne władze i szkoły, np. Zespół Szkół „Chemik” w Jaśle, dot. dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, gdzie poruszamy kwestie kształtowania profilu absolwenta szkoły do oczekiwań przedsiębiorców, tym samym zwiększając szanse uczniów na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.